måndag 20 december 2010

Rousseau tolkromantiserar över skillnaderna mellan vilden och den civiliserade människan:

"vilden lever i sig själv; den sociala människan, som alltid är utom sig själv, kan inte leva annat än på andras åsikter, och det är så att säga utifrån ongenting annat än på deras omdöme som han hämtar känslan av sin egenexistens".

(...ojämlikheten mellan människorna, 1992:136)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar