torsdag 23 september 2010

Lyssnar på Filosofiska rummet (2010-03-07) Genusperspektivet och forskningens frihet, med Tanja Bergkvist, Göran Bexell, Tomas Brage och Svante Nordin.

Varför är genus fortfarande(!) så upprörande? Är inte genusvetenskap en vetenskap som alla andra? Och de som kritiserar genus, varför går ni inte in i genusvetenskapen och forskar när ni har så jävla många bra idéer. Jag tänker på matematiker Tanja Bergkvist som argumenterar mot genusperspektivet, men har väldigt många bra idéer på hur man kan problematisera det samma. En problematisering som alltid är nyttig inom alla samhällsvetenskaper. Varför är hon så arg? Varför kan man inte ta ner det till en diskussionsnivå, ett samtal, en dialektik?

Kanske är hon så arg för att hon inte är samhällsvetare, hon är matematiker. Inom matematiken finns bara ett möjligt perspektiv, bara en sanning. Inom samhällsvetenskapen finns ingen sanning, bara en mängd olika möjliga perspektiv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar